Saturday, August 25, 2012

ز من بزاد به یکباره صدهزار پسرانگار در جهان به اندازه‌ی کافی زندگی وجود ندارد که همه بخواهند همزمان زندگی کنند؛ اگر قرار است مثلاً سرگئی که یک تن‌لش بی‌خاصیت است زندگی کند باید به کمک مادرش مثل بربرها حمله کند به پول‌های ولادیمیر؛ ولادیمیری که شوهر دوم مادرش است.
مادر هم اصلاً موجود مقدسی نیست،‌ زنی است مثل همه زن‌های دیگر که برای ارضای آن قسمت مادرانه‌اش حاضر است هر جنایتی بکند حتا کشتن شوهرش به سود پسرش.
خوب است بدانید اول هم قرار بوده اسم فیلم سوم آندری زویاگینتسف هجوم بربرها باشد که بعداً نظرش عوض شده و گذاشته النا

Elena
محصول 2011 روسیه
کارگردان: آندری زویاگینتسف
+
عنوان مطلب از خاقانی است

1 comment:

havvazad said...

hooom. khoob kard ke esm ro avaz kard.