Friday, January 11, 2013

ذبح النفس و الا فلا


خواجه عبدالکریم خادم خاص شیخ ما ابوسعید بود، گفت: روزی درویشی مرا بنشانده بود تا از حکایت های شیخ ما او را چیزی می نوشتم. کسی بیامد که «شیخ تو را می خواندبرفتم. چون پیش شیخ رسیدم ، شیخ پرسید که «چه کار می‏کردی؟» گفتم : «درویشی حکایت چند خواست، از آن شیخ، می نوشتمشیخ گفتیا عبدالکریم! حکایت نویس مباش ، چنان باش که از تو حکایت کنند
از حاضرجواب‌ترین و زیباسخن‌ترین افرادی که خوانده‌ام شیخ ابوسعید ابالخیر است که حکایاتی ازاو را محمد بن منور،‌از نوادگان شیخ، سالها پس از فوت او نوشته است و به نام اسرارالتوحید نشر کرده است. بسیار خواندنی و لذتبخش است حکایات او.
هرکس بخواند این حکایت‌ها را و مشعوف نشود ما را لعن کند – یعنی در این حد -

برگزیده اسرارالتوحید / محمد بن منور / به کوشش دکتر جعفر شعار / چاپ اول 1353 / 20 ریال / مؤسسه انتشارات امیرکبیر 

بیشتر بخوانیم / به ترتیب الفبا
 • آشوب یادها / علی‌اکبر سعیدی سیرجانی / چاپ زیبا
 • آئورا / کارلوس فوئنتس / ترجمه‌ی عبدالله کوثری / نشر نی
 • اپرای شناور / جان بارت / سهیل سمی / نشر ققنوس
 • امتحان نهایی / خولیو کورتاسار / مصطفی مفیدی / انتشارات نیلوفر
 • اینس / کارلوس فوئنتس / اسدالله امرایی / انتشارات مروارید
 • ای کوته آستینان / علی اکبر سعیدی سیرجانی
 • برخورد نزدیک در نیویورک / رضا براهنی / نشر جامه دران
 • بهترین داستان‌های کوتاه / گابریل گارسیا مرکز / احمد گلشیری / نشر نگاه
 • پژوهشی در اساطیر ایران (پاره‌ی نخست و پاره‌ي دویم) / مهرداد بهار / نشر آگه
 • پوست انداختن / کارلوس فوئنتس / عبدالله کوثری / انتشارات آگه
 • ترجمه تنهایی،‌ مجموعه مقالات صفی یزدانیان،‌ انتشارات منظومه خرد
 • تسلی‌بخشی‌های فلسفه / آلن دوباتن / عرفان ثابتی / نشر ققنوس
 • چشم‌های سگ آبی رنگ / گابریل گارسیا مارکز/ بهمن فرزانه / نشر ثالث
 • خداحافظ گاري كوپر/رومن گاري/ سروش حبيبي/ اتشارات مرواريد
 • خنده در برف/ عباس صفاری/ انتشارات مروارید
 • خویشاوندان دور / کارلوس فوئنتس / مصطفی مفیدی / انتشارات نیلوفر
 • زندگی در پیش رو / رومن گاری / لیلی گلستان / انتشارات بازتاب نگار
 • سر هیدرا / کارلوس فوئنتس / کاوه میرعباسی / انتشارات آگاه
 • ضحاک ماردوش / علی اکبر سعیدی سیرجانی
 • فیه مافیه / مولانا جلال الدین محمد بلخی / تصحیح بدیع الزمان فروزانفر
 • قلابي / رومن گاري/سميه نوروزي / نشر چشمه
 • کبریت خیس / عباس صفاری / انتشارات مروارید
 • کنستانسیا / کارلوس فوئنتس / عبدالله کوثری / نشر ماهی
 • گرینگوی پیر / کارلوس فوئنتس / عبدالله کوثری / انتشارات طرح نو
 • گزیده تاریخ بلعمی / ابوعلی محمد بن محد بلعمی / دکتر رضا انزابی نژاد / موسسه انتشارات امیرکبیر
 • مارسل پروست چگونه می‌تواند زندگی شما را دگرگون کند / الن دوباتن / گلی امامی / انتشارات نیلوفر
 • یادگار زریران/ یحیی ماهیار نوابی / انتشارات اساطیر

Monday, January 7, 2013

27.یادگار زریراناما بستور به پنهانی / به آخور سردار گفت / ویشتاسپ فرمان داد / آن اسپ که زریر را بود / به بستور دهید / آخورسردار اسپ زین فرمود کردن / و بستور برنشست / و اسب فراز هِلید / و دشمن بکشت / تا بدان جایگه رسید / که پدر مرده را بدید / و گفت ای پدر نامور! / خون تو که ریخت؟ /... / کام تو همه آن بود / که کارزار کنی / اما اینک کشته افتاده‌ای / چون مردم بی‌تخت / و این موی و ریش تو / از باد بیاشفته است / تن پاکت خسته و خاک بر گردنت نشسته است / من اکنون چه می‌توانم کرد؟ / اگر فرود آیم / و سر تو بر کنار گیرم / و خاک از سرت بسترم / از آن پس، بر اسپ / نشستن نتوانم /...

بعداز گذشت سالها هنوز لذت دیدن تآتر یادگار زریران به کارگردانی جناب قطب‌الدین صادقی با من است و هر بار از خواندن چندباره و چندباره‌ی یادگار زریران لذت می‌برم؛ هربار که نسخه‌ی دیگری از آن را می‌یابم با شوق دوباره می‌خوانمش و به وجد می‌آیم؛ شاهکار بی‌نظیری است این متن سراسر شور و حماسه و عشق
به لظف دوستی دور، خیلی دور، خیلی خیلی دور، یک نسخه خوب و معتبر و خواندنی از یادگار زریران دستم آمد که بیشتر از نسخه‌های دیگر لذتبخش بود شما هم دعوتید به خواندن آن:

یادگار زریران: متن پهلوی با ترجمه فارسی و آوانویسی لاتین و سنجش آن با شاهنامه / یحیی ماهیار نوابی / انتشارات اساطیر/ چاپ دوم 1387


بیشتر بخوانیم / به ترتیب الفبا
 • آشوب یادها / علی‌اکبر سعیدی سیرجانی / چاپ زیبا
 • آئورا / کارلوس فوئنتس / ترجمه‌ی عبدالله کوثری / نشر نی
 • اپرای شناور / جان بارت / سهیل سمی / نشر ققنوس
 • امتحان نهایی / خولیو کورتاسار / مصطفی مفیدی / انتشارات نیلوفر
 • اینس / کارلوس فوئنتس / اسدالله امرایی / انتشارات مروارید
 • ای کوته آستینان / علی اکبر سعیدی سیرجانی
 • برخورد نزدیک در نیویورک / رضا براهنی / نشر جامه دران
 • بهترین داستان‌های کوتاه / گابریل گارسیا مرکز / احمد گلشیری / نشر نگاه
 • پژوهشی در اساطیر ایران (پاره‌ی نخست و پاره‌ي دویم) / مهرداد بهار / نشر آگه
 • پوست انداختن / کارلوس فوئنتس / عبدالله کوثری / انتشارات آگه
 • ترجمه تنهایی،‌ مجموعه مقالات صفی یزدانیان،‌ انتشارات منظومه خرد
 • تسلی‌بخشی‌های فلسفه / آلن دوباتن / عرفان ثابتی / نشر ققنوس
 • چشم‌های سگ آبی رنگ / گابریل گارسیا مارکز/ بهمن فرزانه / نشر ثالث
 • خداحافظ گاري كوپر/رومن گاري/ سروش حبيبي/ اتشارات مرواريد
 • خنده در برف/ عباس صفاری/ انتشارات مروارید
 • خویشاوندان دور / کارلوس فوئنتس / مصطفی مفیدی / انتشارات نیلوفر
 • زندگی در پیش رو / رومن گاری / لیلی گلستان / انتشارات بازتاب نگار
 • سر هیدرا / کارلوس فوئنتس / کاوه میرعباسی / انتشارات آگاه
 • ضحاک ماردوش / علی اکبر سعیدی سیرجانی
 • فیه مافیه / مولانا جلال الدین محمد بلخی / تصحیح بدیع الزمان فروزانفر
 • قلابي / رومن گاري/سميه نوروزي / نشر چشمه
 • کبریت خیس / عباس صفاری / انتشارات مروارید
 • کنستانسیا / کارلوس فوئنتس / عبدالله کوثری / نشر ماهی
 • گرینگوی پیر / کارلوس فوئنتس / عبدالله کوثری / انتشارات طرح نو
 • گزیده تاریخ بلعمی / ابوعلی محمد بن محد بلعمی / دکتر رضا انزابی نژاد / موسسه انتشارات امیرکبیر
 • مارسل پروست چگونه می‌تواند زندگی شما را دگرگون کند / الن دوباتن / گلی امامی / انتشارات نیلوفر

Saturday, January 5, 2013

26. از هر چه نه از بهر تو کردم توبه


پیشتر دعوت کرده بودم علاقمندان ادبیات را به خواندن بهترین داستان‌های کوتاه گابریل گارسیا مارکز با ترجمه‌ی احمد گلشیری – نشر نگاه - با این کامنت که در کنار داستان‌های بسیار زیبا معدود داستان‌هایی هم هست که خیلی جذاب نیستند و مربوط به اوایل دوران نویسندگی مارکز است؛ حرفم را پس می‌گیرم؛ همان داستان‌ها را باترجمه احمد فرزانه که خواندم بهتر از آن چیزی بودند که فکر می‌کردم.
شما هم تجربه کنید
چشم‌های سگ آبی رنگ / گابریل گارسیامارکز / بهمن فرزانه / نشر ثالث / 1388


بیشتر بخوانیم / به ترتیب الفبا
 • آشوب یادها / علی‌اکبر سعیدی سیرجانی / چاپ زیبا
 • آئورا / کارلوس فوئنتس / ترجمه‌ی عبدالله کوثری / نشر نی
 • اپرای شناور / جان بارت / سهیل سمی / نشر ققنوس
 • امتحان نهایی / خولیو کورتاسار / مصطفی مفیدی / انتشارات نیلوفر
 • اینس / کارلوس فوئنتس / اسدالله امرایی / انتشارات مروارید
 • ای کوته آستینان / علی اکبر سعیدی سیرجانی
 • برخورد نزدیک در نیویورک / رضا براهنی / نشر جامه دران
 • بهترین داستان‌های کوتاه / گابریل گارسیا مرکز / احمد گلشیری / نشر نگاه
 • پژوهشی در اساطیر ایران (پاره‌ی نخست و پاره‌ي دویم) / مهرداد بهار / نشر آگه
 • پوست انداختن / کارلوس فوئنتس / عبدالله کوثری / انتشارات آگه
 • ترجمه تنهایی،‌ مجموعه مقالات صفی یزدانیان،‌ انتشارات منظومه خرد
 • تسلی‌بخشی‌های فلسفه / آلن دوباتن / عرفان ثابتی / نشر ققنوس
 • خداحافظ گاري كوپر/رومن گاري/ سروش حبيبي/ اتشارات مرواريد
 • خنده در برف/ عباس صفاری/ انتشارات مروارید
 • خویشاوندان دور / کارلوس فوئنتس / مصطفی مفیدی / انتشارات نیلوفر
 • زندگی در پیش رو / رومن گاری / لیلی گلستان / انتشارات بازتاب نگار
 • سر هیدرا / کارلوس فوئنتس / کاوه میرعباسی / انتشارات آگاه
 • ضحاک ماردوش / علی اکبر سعیدی سیرجانی
 • فیه مافیه / مولانا جلال الدین محمد بلخی / تصحیح بدیع الزمان فروزانفر
 • قلابي / رومن گاري/سميه نوروزي / نشر چشمه
 • کبریت خیس / عباس صفاری / انتشارات مروارید
 • کنستانسیا / کارلوس فوئنتس / عبدالله کوثری / نشر ماهی
 • گرینگوی پیر / کارلوس فوئنتس / عبدالله کوثری / انتشارات طرح نو
 • گزیده تاریخ بلعمی / ابوعلی محمد بن محد بلعمی / دکتر رضا انزابی نژاد / موسسه انتشارات امیرکبیر
 • مارسل پروست چگونه می‌تواند زندگی شما را دگرگون کند / الن دوباتن / گلی امامی / انتشارات نیلوفر