Tuesday, May 15, 2012

خوان


عجیب نیست اینکه آدم مثلاً عاشق زنی بشود که دارد زندگی‌اش را می‌کند؛ اصلاً عجیب نیست؛ اینکه مثلاً خوان عاشق کلارا شده باشد و ازدواج کرده باشد با او و آندره خیلی شبیه خوان باشد نتیجتاً و بدیهتا آندره هم عاشق کلارا می‌شود، هست؛ حالا اینکه در عمل چه اتفاقی می‌افتد خب به تعداد آدم‌ها داستان ساخته می‌شود؛ یک‌جایی مثل رمان قبلی که معرفی کردم – اپرای شناور - زن و شوهر در توافقی ایده‌الیستی و تا حدی رمانتیک پای عاشق را به خانه و به بستر زن هم باز می‌کنند و یک جایی مثل امتحان نهایی، کلارا بر زبان می‌آورد که درواقع آنچه آزارم می‌دهد این است که تو و او یک مرد نیستید یا من نمی توانم دو زن باشم. و در هزاران داستان نوشته و ننوشته‌ی دیگر هزاران شکل دیگر می‌یابد این امر بدیهی که عرض کردم.
نه این متن موضوعش مثلث‌های عشقی است نه امتحان نهایی موضوعش این است اما این دلیل نمی‌شود که من از آن ننویسم. تازه پای آبل هم درمیان است و خدا می‌داند چند نفر دیگر که حق دارند از کلارا سهمی داشته باشند گیرم در حد تعقیبی مفلوکانه یا ایمیلهایی روزانه روزانه روزانه؛
رمان عجیبی است رمان امتحان نهایی
عجیب و دشوار
دشوار از دو جهت: یکی اینکه به اذعان مترجم، متن اصلی به شدت زبان‌بازانه است و شاعرانه که در ترجمه بدیهی است که درنمی‌آید دوم اینکه متن پر است از ارجاعات تاریخی، ادبی، سیاسی، اجتماعی
و عجیب ازین جهت که سرگردانی آدم‌ها نه در پیرنگ داستان که در زبان روایت است.
با این حال خواندن دارد از چند حیث: یکی به خاطر کلارا که همه دوستش دارند و همه که میگویم آدم‌هایی از جنس هم یا سلایق و علایق مشترک؛ یکی هم به خاطر آرژانتین که دیکتاتوری بوده در زمان روایت رمان – هست هنوز؟ - یکی هم به خاطر این گرد و غبار لعنتی که شبیه است به مهی که بوینس‌آیرس را، رمان را، دربرگرفته
دنیای مسخره ای است مسخره مسخره مسخره
هنوز قانع نشده‌اید بخوانید رمان را؟ بگذارید از زبان نرودا بگویم (مثل حافظ که از زبان کمال – کمال الدین اسماعیل- گفته بود: ور باورت نمی‌کند از بنده این حدیث؛ از گفته‌ی کمال دلیلی بیاورم؛ گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر؛ آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم؟)
«هر کسی کارهای کورتاسار را نخواند بدبخت است. نخواندن قصه های او بیماری نامرئی خطرناکی است که به موقع خود می تواند عواقب وحشتناکی به بار آورد. مثل این که کسی هیچ وقت هلو را نچشیده باشد. چنین کسی کم‌کم غمگین و غمگین‌تر و به طور چشمگیری رنگ‌پریده می‌شود و شاید به تدریج موهایش بریزد
بله
امتحان نهایی / خولیو کورتاسار / مصطفی مفیدی / داستان‌های آرژانتینی / انتشارات نیلوفر / 8500 تومان / 376 صفحه2 comments:

Solmaz said...

Chetor mojaveze chaap gerefte too in badbakhti?

negar said...

متقاعد شدیم.در هررحال.