Wednesday, March 28, 2012

تصویریک بانو


همانقدر که آدا را در پیانوی جین‌کمپیون نمی‌فهمم ایزابل آرچر را هم در تصویر یک بانو نمی‌فهمم؛ چرا باید زنی زیبا، باهوش، پول‌دار و جذاب زن آزموند شود؟ مازوخیست است؟ آن بارقه روحانی را که به خاطرش به هر خواستگار گردن کلفتی نه می‌گفت در آزموند دید؟ پس چرا من ندیدم؟ گفتم که؛ این رن را هم مثل قبلی نمی‌فهمم.
حدس می‌زنم (و در این حدس سیاوش هم شریک است) که رمان هنری جیمز گه فیلم براساس آن ساحته شده است رمان خوبی بوده چه بسا عالی اما فیلم فقط معمولی است
با این حال ببینید ضرر ندارد
 
نیکول کیدمن در تصویر یک بانو
The Portrait of a Lady
محصول 1996 انگلستان و آمریکا
کارگردان: جیمز کمپیون

1 comment:

هما said...

کاملا واضحه!
بیخیال