Saturday, July 6, 2013

پادشاه لخت است.


دو موزیسین اهل شیکاگو  - جو و جری که یکی ویولن میزند و یکی کنترباس بر حسب اتفاق شاهد درگیری یک عده گنگستر میشوند و برای نجات جانشان پا به فرار می گذارند. بر حسب اتفاق یک گروه موزیک که همه نوازندگان آن دختر هستند به سمت فلوریدا در حال حرکت است و بر حسب اتفاق دو نفر نوازنده کم دارد که بر حسب اتفاق یکی ویولن بزند و یکی کنترباس. مشخصا جو و جری خودشان را به شکل دختر درآورده و با گروه همراه میشوند. می شود پیش بینی کرد که جلوتر چه اتفاق هایی قرار است بیفتد. هردو عاشق خواننده ی گروه می شوند و یک مرد پولدار عاشق یکی از آنها میشود و طبیعتا اتفاق های بامزه ای قرار است بیفتد.
طرح فیلمنامه در حد فیلمهای نازل بالیوود است. کثرت تاثیر شانس و اتفاق بر روند داستان از یک طرف و بزن‌درروهای جو و جری از دست گنگسترها از طرف دیگر لوث و مسخره است. این یکی از شاهکارهای کارخانه رویاپردازی هالیوود با دار و دسته منتقدینش و طرفداران چشم و گوش بسته اش  است. انگار زیبایی مرلین مونرو از دید مردهای مخاطب فیلم و جذابیت جک لمون و تونی کرتیس از دید مخاطبین زن کفایت میکند که این فیلم تبدیل بشود به یکی از بهترین های تاریخ سینما از دید کسانی که به زعم من جرات ندارند فریاد بزنند پادشاه لخت است.


Some Like It Hot
محصول 1959           آمریکا
120  دقیقه کمدی سیاه و سفید
کارگردان : بیلی وایلدر
No comments: