Saturday, July 13, 2013

ای مطرب شیرین نفس هر لحظه می‌جنبان جرس * ای عیش زین نه بر فرس بر جان ما زن ای صبا


روی دور ِ دیدن ِ فیلمهای بی خاصیتم؛ این بار نوبت نوامبر شیرین بود؛ با روایت نلسون که اتفاقی با سارا آشنا می شود سارا عجیب غریب است و دلربا؛ نلسون را می اورد خانه بعدا می فهمیم این سارای خوشکل و عجیب و پرانرژی سرطان دارد و قرار است بمیرد و دارد این لحظه های آخر را خوش می کذراند. قرار است گویا متاثر شویم اما نمی شویم.
دیدن ندارد


Sweet November
محصول 2001 امریکا
کارگردان: پت اُکانر
بازیگران: کیانو ریوز، شارلیز ترون و ... .

1 comment:

ماژور said...

دیدن این فیلم ها برای استراحت دادن به مغز بی نظیر است چون منتظر هیچ تحلیلی و هیچ غافلگیری نیستی .