Thursday, September 6, 2012

هیجش کناره نیستاز هر زبان که می‌شنوم نامکرر است این داستان؛ بویژه اگر از زیان کسی بشنوی که جزییات را دقیق‌تر، موشکافانه‌تر و هنرمندانه‌تر تصویر کرده باشد نامکررتر هم هست این داستان؛ زودرنجی‌های عاشق و معشوق درکنار عشقشان و آن رابطه‌ی میان آن دو که خواستنی است و دردناک و به هر بادی فرومی‌ریزد و دوباره استوار می‌شود و تا عشق هست این حکایت نامکرر است
.

L'Atalante

محصول 1934 فرانسه
کارگردان: ژان ویگو

2 comments:

چاقانه said...

در کیش عشق بازان راحت روا نباشد
ای دیده اشک می ریز ای سینه افگار.

سایه said...

چه صحنه بیخودی از فیلم انتخاب کردی گذاشتی اینجا تو آخه!!
قیافه و خنده دختره که خیلی هم به نظر شوت میاد بد رو اعصابمه
نکن اینکارارو با اعصاب من آخه :(