Saturday, June 29, 2013

شکست در مذاکرات ده به علاوه چهار


اینکه مانیا اکبری توانسه با اعتماد به نفس بر سرطان غلبه کند یک چیز است و این که زندگی سیبی است گاز باید زد با پوست چیز دیگر
به استثنای لحظه گاز زدن سیب که آن هم با تاکید بیش از حدش خراب شده بود چیزی دندانگیر در فیلم 4+10 ندیدم؛ بیشتر یک جور ادای زنانه بود که انگار کارگردان خواسته به کسی نشان بدهد که من هم فیلمسازم اما تیرش به سنگ خورده.
4+10 مستند ساخته مانیا اکبری فیلمی نبود که انتظار داشتم؛ شاید به خاطر سایه کیارستمی باشد بر فیلم که انتظار آدم همینجور می رود بالا


4+10 (ده به علاوه چهار)
محصول 2007 ایران
77 دقیقه مستند
نویسنده و کارگردان: مانیا اکبری

1 comment:

Anonymous said...

مشکل مانیا اکبری همین است که باید از زیر سایه کیارستمی بیاید بیرون . اگر بیاید بعد باید دید چند مرده حلاج است .