Monday, December 3, 2012

از ما فروتنی‌ست بکش تیغ انتقام / بر خاطر شریفت اگر کینه باقی است


لذتی که در انتقام هست توی هیچی نیس؛ باور نمی‌کنید؟ به خاطر انتقام از مردی که تصادفاً محبوبتان را زیر گرفته گاهی دزدکی بروید توی مسیر پیاده‌روی روزانه‌اش با یک اسلحه در جیب؛ بعد بروید با زنش بخوابید؛ یا برای انتقام از همسرتان به او خیانت کنید و مثلاً برای تشدید این حس بروید با مردی بخوابید که خواسته یا ناخواسته همسرتان را بیچاره کرده؛ بعد برای انتقام از مردی که با او خوابیده‌اید بروید او را به پلیس لو بدهید؛ برای انتقام از پسرتان بعد از مرگ همسرتان بیفتید به جان خودتان؛ ده‌ها، صدها و هزاران مثال لذتبخش دیگر هم هست که خودتان بسته به نوع زندگیتان می‌توانید تصور کنید و بعد عملی هم بکنید. عرض کردم، لذتی که در انتقام هست در هیچ چیز نیست

 نامزد اسکار بهترین فیلم خارجی سال 2008
Revanche
محصول 2008 اتریش
نویسنده و کارگردان: گوتز اشپیلمن


1 comment:

بودن یا نبودن said...

من فکر می کنم حق با تو باشه
اما اون انتقام یک جورهایی بر می گرده به مازوخیسم آدم .
مثل من که هنوز دادگاهم شروع نشده دارم یا رو رو له می کنم و همش با خودم حرف می زنم .